Parafialny Zespół Caritas swoją działalność rozpoczął 15 listopada 1992 r. Koordynatorką Caritas do roku 2014 była p. Elżbieta Ząbek. Obecnie Caritas parafialne liczy 15 osób, Zespołowi przewodniczy p. Bożena Płoszaj.

Caritas w naszej Parafii działa na wielu płaszczyznach. Wyrazem wierności ewangelicznej idei Caritas, czyli Miłości, która wypływa z miłości Boga są między innymi:

  • Zbiórki odzieży, żywności, opatrunków dla mieszkańców Ukrainy,
  • Organizacja balów charytatywnego,
  • Zaangażowanie w remont mieszkań najuboższych mieszkańców parafii,
  • Adwentowe i wielkopostne zbiórki żywności,
  • Sprzedaż świec adwentowych, baranków wielkanocnych, ozdób, itp.,
  • Organizowanie spotkania opłatkowego dla seniorów naszej parafii
  • Odwiedzanie chorych z okazji Dnia Chorego,
  • Kwesta na Wszystkich Świętych – dochód jest przeznaczony na pomoc dla potrzebujących oraz opiekę nad zapomnianymi grobami.

Parafialne Caritas wraz z Akcją Katolicką wspólnie organizuje Dzień Dziecka oraz wizytę św. Mikołaja w naszej parafii – dzieci z biednych rodzin otrzymują paczki i drobne upominki z tej okazji. Ponadto są organizowane wyjazdy wakacyjne do Myczkowiec dla dzieci.

Parafialne Caritas oprócz pomocy materialnej, świadczy także pomoc duchową, poprzez modlitwę, wspólne Msze święte, przygotowywanie rozważań stacji Drogi Krzyżowej, różaniec.

Artykuł o jubileuszu 25-lecia Caritas w naszej parafii:

Film przedstawiający 25 lat działalności Cartitas w Polsce: