Ruch Światło – Życie to jeden z ruchów odnowy Kościoła. Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, kapłanów, zakonników, itd. Ruch Światło – Życie stara się formować dojrzałych i świadomych chrześcijan.

Ruch Światło – Życie został założony przez księdza Franciszka Blachnickiego, który nawrócił się w celi śmierci niemieckiego obozu zagłady. W Oświęcimiu przebywał przez 14 miesięcy, z tego przez 9 miesięcy w karnej kompanii, w bloku 13 oraz przez prawie miesiąc w bunkrze. W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiany, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny.

W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Znakiem Ruchu Światło – Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ(czyt. fos – zoe). Greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego i ułożone w kształt krzyża.

Oaza w naszej parafii liczy 17 osób – dzieci pod opieką starszych animatorek spędzają czas na modlitwie, spotkaniach formacyjnych, nauce śpiewu, itp. Dzięki temu rośnie w nich świadomość wiary, szacunek do liturgii oraz, co najważniejsze, pogłębiają oni więź
z Bogiem.

Szczególnym czasem formacji w OAZIE są turnusy wakacyjne. Piętnastodniowe rekolekcje, które pomagają młodym ludziom wchodzić w charyzmat Ruchu poprzez modlitwę, eucharystię, Słowo Boże.

Więcej na www.rzeszow.oaza.pl

Spotkania formacyjne odbywają się w soboty.