„Bardzo łatwo jest kochać ludzi, którzy są daleko, 

ale nie zawsze łatwo jest kochać tych, którzy mieszkają tuż obok nas.”

Matka Teresa z Kalkuty

 

 

Minęło właśnie 25 lat działalności Zespołu Caritas w naszej parafii. Z okazji tak zacnego jubileuszu w niedzielę 19 listopada br. spotkaliśmy się na dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Jan Wątroba. W uroczystej koncelebrze uczestniczyli również ks. proboszcz Marek Chorzępa, oraz jego poprzednicy, ks. Stanisław Jezierski, założyciel tegoż dzieła i ks. Krzysztof Wymazała, a także dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Stanisław Słowik oraz ks. dziekan Waldemar Dopart, i ks. vice dziekan Andrzej Buchowski.

Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele władz lokalnych, Wójt Gminy Trzebownisko pan Lesław Kuźniar, jego zastępca pan Sławomir Porada, sołtys Łukawca pan Mariusz Więcek oraz radny pan Janusz Koń.

Przy tej szczególnej okazji usłyszeliśmy sprawozdanie z działalności Zespołu Caritas na przestrzeni minionych lat, które przygotowała przewodnicząca Zespołu pani Bożena Płoszaj.

Dzień naszego jubileuszu był wyjątkowy również dlatego, że właśnie ta niedziela została ogłoszona przez Papieża Franciszka I Światowym Dniem Ubogiego, co szczególnie zobowiązuje nas do dalszej troski o dobro bliźniego.

W homilii ks. biskup zacytował słowa ewangelisty: „Ubogich zawsze mieć będziecie u siebie” J 12, 8, i zwrócił uwagę na fakt, iż oprócz ubóstwa materialnego istnieje również bieda duchowa. Zachęcał nas do dalszego zaspokajania tych deficytów na różnych płaszczyznach naszej egzystencji. Zatem pracy nam nie braknie, baczmy tylko by robotników starczało.

Po uroczystej Mszy Świętej zaproszeni goście, poszczególne grupy parafialne, byli i obecni członkowie Caritas spotkali się na wspólnym poczęstunku, by dzielić się przysłowiowym chlebem i radością. Nie brakowało wspomnień, pamiątkowych wpisów do kronik i oczywiście wspólnych zdjęć ku pamięci potomnych. Na pożegnanie ks. bp udzielił błogosławieństwa na dalsze lata pracy.

Wobec tego, by spokój ducha i wiara w lepsze jutro nas nie opuszczały, zastosujmy się do maksymy Michała Gogola, która mówi, że „szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.”

Tekst: Agnieszka Rogala