Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

KPK, Kan. 1055

Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu. Małżeństwo stwarza zgoda stron między osobami prawnie do tego zdolnymi. Zgoda małżeńska jest aktem woli, którym mężczyzna i kobieta w nieodwołalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują
w celu stworzenia małżeństwa.

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu w celu ustalenia wszelkich formalności.

Narzeczeni otrzymują:

 • prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania narzeczonego/narzeczonej,
 • kartki do dwóch spowiedzi świętych.

Powinni ustalić z  p. organistą i p. kościelnym czynności związane z liturgią sakramentu Małżeństwa.

Niezbędne dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu świętego(ważność dokumentu 3 miesiące od daty wystawienia),
 • świadectwa bierzmowania,
 • świadectwa ukończenia katechizacji z zakresu szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
 • zaświadczenie z Poradni Rodzinnej,
 • dokumenty z USC do małżeństwa konkordatowego (3 egzemplarze),
 • jeśli narzeczony/narzeczona mieszka na terenie innej parafii – świadectwo wygłoszenia tam zapowiedzi z adnotacją o nieistnieniu przeszkód małżeńskich.

Bezpośrednio przed Mszą świętą ślubną do zakrystii należy:

 • dostarczyć kartki od spowiedzi państwa młodych
 • przekazać obrączki ślubne

Akt ślubu spisywany jest w zakrystii, tuż po liturgii sakramentu. Świadkowie zobowiązani są do przedstawienia dowodów osobistych.

O sakramencie małżeństwa świetnie mówi Adam Szustak OP w serii „Akrobatyka małżeńska” na kanale „Langusta na palmie”: