BOGU NA CHWAŁĘ, LUDZIOM NA RATUNEK

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej dbają w naszej miejscowości o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Do ich zadań należy także walka z klęskami żywiołowymi i innymi niebezpieczeństwami. Początki jednostki w Łukawcu sięgają roku 1909.

Członkowie OSP oprócz troski o bezpieczeństwo, biorą czynny udział w życiu naszej miejscowości. Wyraża się to między innymi przez pełnienie funkcji reprezentacyjnych podczas uroczystości kościelnych czy poprzez czuwanie przy Grobie Pańskim.

Patronem strażaków jest Święty Florian – jego wspomnienie liturgiczne przypada 4 maja.

Święty Florian urodził się ok. 250 roku (według niektórych źródeł ok. 190 roku) w Zeiselmauer w Austrii. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego Dioklecjana. Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii Imperium rzymskiego. W roku 304 stawił się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy).