Żywy Różaniec to wspólnota osób świeckich, które codziennie odmawiają tajemnice różańca. Wspólnoty te są nazywane Różami Różańcowymi. Pierwszą Różę założyła w 1826 roku w Lyonie służebnica Boża Paulina Maria Jaricot.

Żywy Różaniec to życie według Ewangelii, ponieważ różaniec jest modlitwą głęboko zakorzenioną w Ewangelii – poprzez modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo oraz zgłębianie poszczególnych tajemnic z życia Jezusa, Maryi i Kościoła, zgłębiamy prawdy Ewangeliczne i staramy się według nich żyć.

Żywy Różaniec składa się z żywych róż – osób, które codziennie modląc się na różańcu rozważają jedną tajemnicę. Razem, jako wspólnota, odmawiają cały różaniec – składają tym samym wieniec róż u stóp Maryi.

W naszej parafii istnieje obecnie 13 róż żeńskich i 2 róże męskie.

Zmiana tajemnic różańcowych w naszej parafii ma miejsce w  I sobotę miesiąca.