Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei.

KPK, Kan 1176

Godzinę Mszy świętej pogrzebowej i ceremonię odprowadzenia do grobu należy ustalić w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą akt zgonu wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego, a dopiero później załatwiać wszelkie formalności w Zakładzie Pogrzebowym.

Parafią właściwą dla pochówku jest parafia, do której za życia należał zmarły. Jeżeli z jakiegoś ważnego powodu pogrzeb parafianina odbędzie się poza naszą parafią, rodzina zmarłego powinna zwrócić się z prośbą do kancelarii parafialnej o pisemną zgodę – pozwolenie na pogrzeb w innej parafii. Podobnie, gdy ktoś z poza naszej parafii prosi o ostatnia posługę w naszej parafii prosimy o przedstawienie pisemnej zgody Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.

W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:

  • skrócony odpis aktu zgonu z USC,
  • akt zgonu z USC przeznaczony dla administracji cmentarza,
  • zgoda na pogrzeb, jeśli zmarły mieszkał w innej parafii,
  • informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych.