Kościelny, czyli zakrystianin, to osoba, która posługuje w świątyni. Do obowiązków kościelnego należą
m. in.: troska o zakrystie, przygotowanie Mszy świętej, troska o porządek i czystość w kościele i wokół niego. Zakrystianin pomaga także kapłanowi przy sprawowaniu sakramentów i innych obrzędów (np. sakrament małżeństwa, chrzest, pogrzeb).

Od 28 sierpnia 2011 roku w naszej parafii posługę kościelnego pełni Pan Wiesław Porada.