Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii zrzesza chłopaków, którzy pragną służyć przy Ołtarzu. Uczestnictwo we Mszy świętej, sumienność w spełnianiu obowiązków, dbałość o piękno liturgii – to wszystko kształtuje w młodych ludziach takie cnoty jak pracowitość, systematyczność, odpowiedzialność.

Formacja prowadzona w ramach LSO obejmuje nie tylko troskę o piękno liturgii, ale pomaga także w pogłębianiu relacji z Panem Bogiem – bliskość ołtarza, asystowanie przy najważniejszych momentach Mszy świętej – to wszystko sprzyja osobistej świętości każdego ministranta.

Obecnie w naszej parafii jest 28 ministrantów i lektorów.

Do Liturgicznej Służby Ołtarza zapraszamy chłopaków po I Komunii świętej.

Lektorzy w naszej parafii to ustanowieni do tej posługi ministranci, a także osoby dorosłe, aktywne w różnych organizacjach działających w naszej parafii – w Akcji Katolickiej, Caritasie, itd. W ten sposób ukazują charyzmaty swoich wspólnot – służą parafii także poprzez odczytywanie Słowa Bożego podczas Eucharystii.