Namaszczenie chorych, poprzez które Kościół wiernych niebezpiecznie chorych powierza Chrystusowi cierpiącemu i uwielbionemu, ażeby ich podtrzymał i zbawił, udziela się przez namaszczenie olejem i wypowiedzenie słów przepisanych w księgach liturgicznych.

KPK, Kan. 998

Namaszczenie chorych można udzielić wiernemu, który po osiągnięciu używania rozumu, znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.

Osoby chore i starsze pragnące skorzystać z Sakramentu Chorych należy zgłosić w zakrystii lub kancelarii parafialnej. Odwiedziny chorych z Komunią świętą odbywają się w I sobotę miesiąca oraz na każde wezwanie.

Do wizyty kapłana w domu należy przygotować:

  • stół przykryty białym obrusem,
  • świece.

Jeśli stan zdrowia na to pozwala Sakrament Chorych poprzedzony jest spowiedzią.
Po udzieleniu tego sakramentu chory przyjmuje Komunię świętą.

Ojciec Adam Szustak o działaniu sakramentu namaszczenia chorych: