Historię Parafii rozpoczyna dzień 12 września 1977 r. W tym oto dniu ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcił nowy budynek mieszkanki Łukawca Pani Zofii Gaweł, który właścicielka przeznaczyła na kaplicę. Opiekunem tego punktu duszpasterskiego, ks. bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz Diecezji Przemyskiej, mianował  ks. Kazimierza Burego.

W ramach obchodów 600-lecia istnienia Diecezji Przemyskiej, ks. bp Stanisław Jakiel w październiku 1977 r. odprawił w nowej kaplicy w Łukawcu Mszę św. Pomimo zakazów i gróźb ze strony władz, kaplica wciąż spełniała swoją funkcję.

21 lipca 1978 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk dekretem biskupim powołał samodzielny ośrodek duszpasterski przez odłączenie wsi Łukawiec z parafii Łąka. W dniu 6 sierpnia 1978 r. ks. infułat Jan Stączek – dziekan dekanatu Rzeszów oraz ks. Władysław Kopociński – proboszcz parafii Łąka, dokonali aktu instalacji ks. Stanisława Jezierskiego na stanowisko proboszcza parafii w Łukawcu.

Część mieszkańców Łukawca nie była zadowolona  z faktu istnienia nowej parafii. Wobec zaistniałych sporów wśród mieszkańców wioski ks. bp Ordynariusz polecił ogłosić plebiscyt w sprawie przynależności do parafii, który zakończył się 15 września 1978 r. W wyniku plebiscytu za przynależnością do parafii w Łukawcu opowiedziało się 340 rodzin. W ten sposób parafia w Łukawcu ocalała mając około 1000 wiernych.

Powołanie parafii w Łukawcu zbiegło się z najważniejszym wydarzeniem w życiu całego Kościoła powszechnego, tj. z wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża. Parafianie w hołdzie dla papieża Jana Pawła II postanowili na bazie dotychczasowej kaplicy wybudować nowy kościół.

30 listopada 1978 r. o. Izydor Chmiel OFM przywiózł z Rzymu dla parafii w Łukawcu relikwie Krzyża Św. z dokumentem potwierdzającym ich autentyczność. 16 grudnia 1978 r. odbyły się pierwsze rekolekcje parafialne i rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach parafii. Powstała pierwsza wspólnota parafialna – Róże Żywego Różańca.

Od 17 kwietnia 1979 r. rozpoczęły się prace przy budowie nowego kościoła. Mimo zakazu władz, prace trwały nadal i we wrześniu tego samego roku nowy budynek kościoła został przykryty dachem.

23.07.1980 r. O. Izydor Chmiel przywiózł z Rzymu błogosławieństwo Ojca Świętego dla parafii.

21 maja 1981 r. rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Ignacego Tokarczuka, a kontynuował ją ks. bp Bolesław Taborski.

22 maja 1981 r. w czasie tej wizytacji nastąpiło uroczyste poświęcenie dzwonów, które otrzymały imiona: Maria, Stanisław i Jan Paweł II.

W maju 1982 r. wykonane zostało prezbiterium, w którym na centralnym miejscu umieszczono krzyż z wizerunkiem Chrystusa, wyrzeźbiony przez Zygfryda Grossa.

Od 23 do 30 października 1982 r. w parafii odbyły się pierwsze Misje św. Na ich zakończenie został postawiony pamiątkowy Krzyż przed kościołem. 8 maja 1983 r. został poświęcony krzyż i miejsce pod cmentarz parafialny przez ks. infułata Jana Strączka.

6 września 1983 r. Wydział Wyznań zatwierdził parafię Łukawiec wraz z proboszczem w osobie ks. Stanisława Jezierskiego. 13 listopada 1983 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk dokonał konsekracji kościoła parafialnego p.w. Miłosierdzia Bożego i złożył w ołtarzu relikwie św. Biskupów i Męczenników: Wojciecha i Stanisława. Razem z ks. Biskupem Mszę św. koncelebrowali księża rodacy z Łukawca: ks. Jan Paja i o. Ludwik Wiercioch, a także księża dekanalni z ks. Dziekanem Walentym Balem.

11 grudnia 1984 r. ks. bp Ignacy Tokarczuk ustalił odpust parafialny ku czci Bożego Miłosierdzia na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W 1985 r. odbył się pierwszy odpust w parafii Łukawiec, sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. dziekan Walenty Bal.

W czerwcu 1985 r. rozpoczęto prace przy budowie plebanii. 19 maja 1986 r. odbyła się wizytacja kanoniczna prowadzona przez ks. bp. Bolesława Taborskiego.

26 grudnia 1986 r. miała miejsce pierwsza w historii parafii uroczystość prymicyjna ks. Krzysztofa Dubiela pochodzącego z parafii.

W 1987 r. z inicjatywy ks. proboszcza zostaje założony przykościelny chór – schola.

30 października 1988 r. ks. bp Stefan Moskwa dokonał poświęcenia nowo wybudowanej plebanii. W maju 1990 r. rozpoczęły się prace przy budowie kaplicy cmentarnej, która została poświęcona 1 grudnia 1992 r. przez  ks. bp Kazimierza Górnego w czasie wizytacji kanonicznej.

Od 24 października do 1 listopada 1992 r. przeprowadzone zostały Misje św. przez oo. Redemptorystów.

15 listopada 1992 r. rozpoczął działalność Zespół Charytatywny “Caritas”.

6 czerwca 1993 r. odbyła się uroczystość prymicyjna ks. Waldemara Cisło, który ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie.

24 września 1995 r. rozpoczęło swoją działalność Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.  W marcu 1996 r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 24 stycznia 1997 r. rozpoczęła działalność kolejna grupa duszpasterska parafii: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Od 14 do 15 maja 1997 r. odbywała się wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Edwarda Białogłowskiego.

30 sierpnia 1998 r. Łukawska parafia obchodziła uroczyście 20-lecie swojego istnienia. Jubileuszowa uroczystość dziękczynna odbyła się z udziałem ks. bp Edwarda Białogłowskiego.

12 lutego 2000 r. miało miejsce nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego (diecezjalna Intronizacja). Obraz przekazany był z parafii Terliczka, a 13 lutego 2000 r. został odwieziony do parafii Łąka.

11 czerwca 2000 r. w Kościele parafialnym w Łukawcu odprawił Mszę św. prymicyjną ks. Tomasz Nowak.

20 czerwca 2000 r. zostały sprowadzone do parafii relikwie S. Faustyny.

Na początku 2001 r. na rozpoczęcie nowego tysiąclecia rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po wszystkich rodzinach naszej parafii.

13 października 2001 r. był dniem rozpoczęcia peregrynacji obrazu M. B. Częstochowskiej w diecezji rzeszowskiej. Parafia przygotowała się do nawiedzenia obrazu poprzez Misje św., które odbyły się w dniach 1-7 grudnia 2001 r.

16 lipca 2002 r. Jasnogórski Obraz przywieziony został do parafii Łukawiec. W uroczystościach tych wziął udział ks. bp. Kazimierz Górny. Następnie obraz został przekazany parafii Łąka. Jako dar od parafian za łaskę nawiedzenia obrazu została zakupiona figura M. B. Niepokalanej (odlew z brązu) i ustawiona na cokole z piaskowca przed Kościołem. Poświęcenia figury 13 maja 2003 r. dokonał ks. bp Edward Białogłowski.

30 maja 2004 r. odbyła się uroczystość prymicji ks. Grzegorza Ząbka.

12 kwietnia 2005 r.  odbyła się Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp Edward Białogłowski.

W 2006 r. w miesiącach sierpniu, wrześniu i październiku została rozbudowana Kaplica cmentarna, która została poświęcona przez ks. prałata Stanisława Słowika w uroczystość Wszystkich Świętych tego samego roku.

8 grudnia 2007 r. odbyło się nawiedzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny.

17 marca 2011 r. wizytację kanoniczną przeprowadził ks. bp Edward Białogłowski.

W sierpniu 2011 r. parafianie pożegnali po długich latach duszpasterzowania proboszcza ks. kan. Stanisława Jezierskiego.

25 sierpnia 2011 r. dekretem ks. bp ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego na proboszcza parafii został mianowany ks. Krzysztof Wymazała. Z chwilą objęcia parafii nowy proboszcz przystąpił do prac porządkowych i remontowych w kościele oraz na plebani. Posługę kościelnego od 28 sierpnia 2011 r. zaczął pełnić Pan Wiesław Porada.

18 listopada 2011 r. podczas Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia został poświęcony nowy obraz Pana Jezusa Miłosiernego przez ks. dziekana Stanisława Koguta – proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach i umieszczony w prezbiterium.

W maju 2012 r. zostały przeprowadzone prace porządkowe i poszerzona działka, na której stoi kościół, wykonano nowe ogrodzenie, przez co kościół zyskał dogodne obejście wokół świątyni.

W czerwcu 2012 r. na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czasie procesji został poświęcony nowy Krzyż Misyjny, który został umieszczony na miejscu zniszczonego Krzyża.

W lipcu 2012 r. został wykonany kapitalny remont ogrodzenia kościoła. W październiku i listopadzie 2012 r. trwały prace porządkowe wokół plebanii, wykonano ogrodzenie oraz utworzono nowe miejsca parkingowe dla pożytku wiernych.

Z początkiem sierpnia 2013 r. swoją działalność w parafii rozpoczęła Akcja Katolicka – stowarzyszenie katolików świeckich.

Od 1 do 6 marca parafianie przeżywali Misje Święte, które prowadził ks. Zbigniew Góra.

W lipcu 2014 r. swoją posługę w tutejszej parafii zakończył ks. kan. Krzysztof Wymazała.

26 lipca 2014 r. dekretem ks. bp. ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Jana Wątroby proboszczem parafii p/w Miłosierdzia Bożego w Łukawcu został mianowany ks. Marek Chorzępa, który pełni tę funkcję nadal i dba zarówno o dobro duchowe jak i rozwój parafii.

Obecnie parafia liczy ok. 1100 wiernych i cieszy się obecnością dzieci i młodzieży na nabożeństwie liturgii Mszy św. oraz ich aktywnym udziałem w pracy duszpasterskiej.