Posługę organisty w naszej parafii pełni Pan Tomasz Piwowar.

Muzyka w liturgii jest bardzo ważna. Nie stanowi ona tylko „oprawy”, ale jest wręcz integralną częścią sprawowanych obrzędów. Zadaniem Organisty jest akompaniowanie, intonowanie i prowadzenie śpiewu całego zgromadzenia – przez wspólny śpiew wyraża się wspólnota zgromadzona na sprawowaniu liturgii.