Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Radość i wzruszenie przebija ze wszystkich tekstów liturgicznych tego wyjątkowego dnia. Chrystus zmartwychwstał, już nie podlega śmierci, jest Panem żywych i umarłych. W Jego usta Kościół wkłada słowa Psalmu 138: „Zmartwychwstałem i już zawsze jestem z Tobą”. Chrystus zmartwychwstał, a Jego zwycięstwo jest naszym zwycięstwem.

 

 

Fot. Mirosław Dudek