TRIDUUM PASCHALNE

„Triduum” oznacza trzy dni. Początek Tiduum paschalnego ma miejsce w Wielki Czwartek wieczorem, czyli w wigilię Wielkiego Piątku, w którym przeżywamy misterium Chrystusa ukrzyżowanego. Potem następuje Wielka Sobota, rozpoczęta wieczorem dnia poprzedniego. Wówczas w centrum znajduje się misterium Chrystusa pogrzebanego. Niedziela rozpoczynana w sobotni wieczór liturgią Wigilii Paschalnej, podczas której celebrujemy misterium Zmartwychwstałego. Mamy więc trzy dni i jedno misterium ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego Chrystusa.

Trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego – Paschy Chrystusa, czyli przejścia naszego Pana ze śmierci do życia, z tego świata do ojca („pascha” oznacza dosłownie „przejście”). Dla nas przejście to dokonuje się poprzez sakramenty święte, dzięki którym otrzymujemy nowe życie.

 

WIELKI CZWARTEK

W tym dniu składamy dziękczynienie za ustanowienie przez Pana Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy dwóch sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa.

 

 

WIELKI PIĄTEK

To dzień Męki i Śmierci Pana Jezusa. Centralną część stanowi adoracja Krzyża, który jest znakiem naszego Zbawienia. Liturgia Wielkiego Piątku kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia, którym jest Grób Pana Jezusa.

 

 

WIELKI SOBOTA

To dzień spoczynku Pana Jezusa w Grobie. Dzień ciszy, abyśmy mogli doświadczyć, że wobec śmierci jesteśmy bezradni i możemy tylko czekać…

 

 

WIELKI SOBOTA – POŚWIĘCENIE POKARMÓW

Tradycją Wielkiej Soboty jest  poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek – symbolu nowego życia.

 

 

Fotografia: Mirosław Dudek