Wzorem wcześniejszych lat również i w tym roku, w dniu 31 marca, mogliśmy wziąć udział w Drodze Krzyżowej, która przeszła ulicą naszej miejscowości. Jak zawsze ta forma pobożności przyciągnęła wielu parafian, którzy po Mszy Świętej wieczornej licznie zgromadzili się przy świątyni, aby potem wyjść na ulicę i dając świadectwo wiary, rozważać kolejno stacje Drogi Krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierni ruszyli z krzyżem w kierunku nowo wybudowanego ronda. Zatrzymywano się na modlitwę przy 14 stacjach, do których rozważania przygotowała Pani Bożena Zięba, a krzyż przejmowały kolejne grupy działające przy parafii.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i bezpieczne przeprowadzenie nabożeństwa.