1. Bardzo dziękuję tym, którzy w tygodniu podjęli posługę sprzątania naszego kościoła, za ich pracę oraz zakupione kwiaty. O podjęcie posługi sprzątania w następnym tygodniu proszę rodziny: Dubiel, Nowak, Wilk, Matuszek i Dobosz.
  2. Różaniec przed sumą 11 września poprowadzi Róża pani Marii Myrdy.
  3. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy ufundowali dla naszej parafii nową monstrancję i kustodię. Przede wszystkim dziękuję państwu Marii i Stanisławowi Orzechom, dziękuję państwu Stanisławie i Stanisławowi Jasińskim, Teresie i Tadeuszowi Bednarzom, Ewie i Józefowi Urbanom, pani Zofii Bojdzie, Stanisławie Wiercioch i trzem rodzinom, które chciały pozostać anonimowe. Niech ich dar przyczyni się do większej chwały Boga w naszej parafii.
  4. W czwartek, 8 września, Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej. Po Mszy św. poświęceniem ziarna na zasiew.
  5. Od dzisiejszego numeru Niedziela ukazuje się z dodatkiem Bliżej życia z wiarą. Cena wzrasta do 10 zł.
  6. W sobotę o godz. 6.00 wyjeżdżamy na pielgrzymkę do Radecznicy i Zamościa. Zbiórka przed kościołem o godz. 5.45.
  7. Dzisiaj w Łukawcu Narodowe Czytanie. Organizatorzy zapraszają do budynku Przedszkola na godzinę 15.00. Przypomnimy sobie fragmenty Ballad i Romansów Adama Mickiewicza.

 

Intencje mszalne (5 września – 11 września):

 

poniedziałek (5 września) – godz. 18.00:

+ Stanisław i Stanisława Orzech – w rocznicę śmierci Stanisławy;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 5);

+ Stefan Tomasik – int. od Bogdana Świętonia z Brzezin z rodziną;

+ Ewa Ślęzak – int. od Małgorzaty i Augusta Jareckich;

wtorek (6 września) – godz. 18.00:

+ Henryk Maślanka – int. od rodziny Dominów;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 6);

+ Stefan Tomasik – int. od Marty i Stanisława Filipków;

+ Ewa Ślęzak – int. od Róży p. Zofii Komorowskiej;

środa (7 września) – godz. 18.00:

+ Eugeniusz Jamróz – int. od rodziny Siłków;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 7);

+ Stefan Tomasik – int. od Anny Kornak z dziećmi;

+ Ewa Ślęzak – int. od Edyty i Mariusza Więcków;

czwartek (8 września) – godz. 18.00:

O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże dla wszystkich parafian – int. od mieszkających od początku Łukawca do kościoła;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 8);

+ Stefan Tomasik – int. od Marzeny Józefczyk z rodziną;

+ Ewa Ślęzak – int. od wnuczki Lucyny z rodziną;

piątek (9 września) – godz. 18.00:

O łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla sióstr różańcowych i wieczną szczęśliwość dla zmarłych sióstr – int. od Róży p. Zofii Komorowskiej;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 9);

+ Stefan Tomasik – int. od Zbigniewa Tomasika z rodziną;

+ Ewa Ślęzak – int. od rodziny Nowowiejskich z Albigowej;

sobota (10 września) – godz. 18.00:

+ Józef, Emilia i Bogdan – z rodziny Barszczowskich – w rocznicę śmierci Emilii;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 10);

+ Stefan Tomasik – int. od Dyrekcji, Pracowników i Nauczycieli SP w Trzebownisku;

niedziela (11 września):

7.30W intencji parafian;

10.30+ Józef i Helena Nowak – w 5 rocznicę śmierci Heleny;  

14.00W int. Kingi Lubas – z okazji 18-tych Urodzin – z prośbą o błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Miłosierdzia i wszelkie potrzebne łaski w dorosłym życiu;

+ Stanisława Pokrzywa (greg. 11);

+ Stefan Tomasik – int. od Chrzestnego;

+ Ewa Ślęzak – int. od wnuczki Agnieszki z rodziną;