„Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim” i znalazł…

Przed laty ks. Marek Chorzępa powiedział Bogu swoje „tak”, 16 maja 1996 roku, otrzymał święcenia kapłańskie. Z tej okazji w naszej parafii odbyła się piękna uroczystość upamiętniająca to wydarzenie. Jubileusz to wyjątkowy czas, czas dziękczynienia za dar powołania, ale także okazja, by wyrazić wdzięczność za posługę wśród nas.

W intencji Księdza Proboszcza została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Jubilat wraz z celebransami – ks. Piotrem Potyrałą i ks. Andrzejem Sołtysem, który wygłosił w tym dniu okolicznościowe kazanie.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, grupy i organizacje działające w parafii oraz licznie zebrani wierni.

Po wspólnej modlitwie Wójt oraz reprezentanci wszystkich parafian złożyli Jubilatowi życzenia oraz wręczyli kwiaty i upominki, które były wyrazem wdzięczności i sympatii.

Po Eucharystii, w Domu Strażaka, na wszystkich gości czekał poczęstunek.

 

 

Księże Proboszczu,

Dziękujemy za Twoje powołanie…  sprawowane Msze Święte, posługę w konfesjonale i głoszone Słowo Boże,
za świadectwo Twojej wiary i więzi z Bogiem oraz Jego Matką,
za Twoje świadectwo życia modlitewnego, każde życzliwe słowo, uśmiech, za troskę o naszą świątynię
i wiele inicjatyw podejmowanych w naszej wspólnocie.

Dziękujemy za 25 lat Twojego Kapłaństwa, za siedem lat posługi wśród nas!
Życzymy wielu łask Bożych na dalsze lata pasterskiej posługi.

Parafianie

 

 

.