W niedzielę, 11 kwietnia obchodziliśmy Święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu nasza parafia świętowała Uroczystość Odpustową. Słowo Boże podczas Mszy świętych wygłosił ks. dr Adam Kubiś, który przewodniczył także sumie odpustowej połączonej z procesją. Tego uroczystego dla parafii dnia, swoją premierę miała książka Aliny Bosak Ludzie kościół zbudowali, która opisuje historię budowy naszego kościoła.