1. Bardzo dziękuję tym, którzy w tygodniu podjęli posługę sprzątania naszego kościoła, za ich pracę oraz za ofiarę. O podjęcie posługi sprzątania w następnym tygodniu proszę rodziny: Kloc, Nowak, Rząsa, Szalacha i Wiercioch .
 2. Różaniec przed sumą 11 kwietnia poprowadzi Róża pani Józefy Nowak .
 3. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania Liturgii Triduum Paschalnego i do pięknego jego przeżycia: Ks. Andrzejowi i Ks. Tomaszowi za wspólną modlitwę i głoszone Słowo Boże, Panu Organiście, Panu Kościelnemu, Ministrantom i Lektorom, Scholi Oazowej, paniom Agnieszce Rogali, Oktawii Gołąb, Jolancie Wojewódce i Teresie Głowiak za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych i liturgicznych. Dziękuję pewnej rodzinie za ufundowanie Paschału. Panu Mariuszowi Więckowi i wszystkim panom, którzy podjęli nocne dyżury przy Grobie Pańskim. Za okazaną pomoc dziękuję panom Ryszardowi Bieniaszowi i Bogdanowi Nodze. Wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie w dzień i w nocy, oraz tym, którzy modlili się z nami słuchając transmisji serdeczne Bóg Zapłać. Niech Zmartwychwstały Jezus wynagrodzi każdy trud i zaangażowanie swoim błogosławieństwem.
 4. Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom, którzy w tym czasie przekazali ofiary na kwiaty do grobu i na bieżące potrzeby parafii, zarówno na tacę jak i do skrzynki za ławkami oraz bezpośrednio na konto parafialne. Serdeczne Bóg Zapłać.
 5. We wtorek, na godz. 19.00 na spotkanie zapraszam Radę Parafialną.
 6. W czwartek na godz. 19.00 na spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców.
 7. W piątek na godz. 16.00 zapraszam na spotkanie ministrantów.
 8. 10 kwietnia, w sobotę, w naszej parafii gościć będziemy ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego, który dokona wizytacji parafii i udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. Na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszam wszystkie grupy działające przy parafii: Radę Parafialną, Róże Różańcowe, Caritas, Akcję Katolicką, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Oazę i Szkolne Koło Caritas, które na zakończenie Mszy św. przedłożą ks. Biskupowi sprawozdania ze swej działalności.
  Zapraszam na tę Mszę św. grupy działające na terenie naszej parafii: OSP z pocztem sztandarowym, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Łukawianie. Zapraszam na naszą wspólną modlitwę i dziękczynienie Bogu za dar parafii w naszej miejscowości.
  O godz. 12.00 ks. Biskup będzie modlił się na naszym cmentarzu w intencji wszystkich naszych zmarłych parafian. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
  O godz. 17.00 ks. Biskup odprawi Mszę św. w intencji wszystkich parafian, podczas której udzieli sakramentu bierzmowania. Na tę Msze św. zapraszam szczególnie kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziny.
 1. II Niedziela Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Nasz Odpust Parafialny. Msze św.: o godz. 7.30, uroczysta suma z procesją z Najświętszym Sakramentem o godz. 30, i ostatnia o 14.00.

Intencje mszalne (6 kwietnia – 11 kwietnia):

 

wtorek (6 kwietnia) – godz. 18.00: 

+ Katarzyna Gunia – int. od siostry Marii z rodziną;

+ Małgorzata Krasoń (greg 1.);

+ Jan Chyłek – int. od kolegów z Wólki Podleśnej;

środa (7 kwietnia) – godz. 18.00: 

+ Eugeniusz Malak – int. od żony;

+ Małgorzata Krasoń (greg 2.);

+ Jan Chyłek – int. od kolegów z Wólki Podleśnej;

czwartek (8 kwietnia) – godz. 18.00: 

+ Emil Ryndak;

+ Małgorzata Krasoń (greg 3.);

+ Jan Chyłek – int. od sąsiadów Poradów i Stysiałów;

piątek (9 kwietnia) – godz. 18.00

+ Urszula Kołodziej – int. od męża;

+ Małgorzata Krasoń (greg 4.);

+ Jan Chyłek – int. od sąsiadów Koryl i Bober;

sobota (10 kwietnia):

 godz. 9.00 –  1) W int. wszystkich grup parafialnych – z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Miłosierdzia i wszelkie potrzebne łaski; 2) + Eugeniusz Malak – int. od żony;

godz. 17.00 – 1) W intencji parafian; 2) W intencji młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania – o łaskę mocnej i dojrzałej wiary i owoce Ducha Świętego w ich życiu;

+ Małgorzata Krasoń (greg 5.);

+ Jan Chyłek – int. od Dariusza i Marii Chyłek z rodziną;

niedziela (11 kwietnia):

7.30+ Urszula Kołodziej – int. od syna Romana z rodziną;

10.30 – 1) W intencji parafian; 2) W int. Marii Wisz – o łaskę zdrowia, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia;

14.00+ Antonina i Józef Moskwa – w 8 rocznicę śmierci Józefa;

+ Małgorzata Krasoń (greg 6.);