Tradycją już w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami wsi. W tym roku drogą prowadzącą na cmentarz przy pięknie oświetlonych pochodniami stacjach drogi krzyżowej wyznawaliśmy swoją wiarę z w zbawczą Mękę Zbawiciela.

To wyjątkowe nabożeństwo poprzedziła Msza św. o godz. 17, a potem rzesza wiernych wyruszyła sprzed kościoła niosąc drewniany krzyż.

Rozważania drogi krzyżowej przygotowała Akcja Katolicka, a odczytali je przy stacjach przedstawiciele poszczególnych ruchów i grup działających w naszej parafii.

Na zakończenie ks. Proboszcz wszystkim uczestnikom podziękował za udział i świadectwo wiary oraz udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.