„Bo wolność to jest tyle, ile nas poległo, I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje!”

                                                                                                                                                                             J. Radzymińska

W przeddzień rocznicy wydarzeń z 11 listopada 1918r. również w Łukawcu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości rozpoczęliśmy Mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i słowo wygłosił ks. prałat Jan Szczupak. W homilii odwołując się do myśli św. Jana Pawła II  ks. Prałat przypomniał nam, że o wolność, która została nam dana mamy się troszczyć i zabiegać. Bo to, że ją mamy nie znaczy, że mieć będziemy na zawsze.

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wspólnie z Wójtem Gminy Trzebownisko Lesławem Kuźniarem, Przewodniczącą Rady Gminy Bernadettą Świątek oraz Sołtysem Mariuszem Więckiem wraz z radnymi: Januszem Koniem i Mieczysławem Kogutem, a także z delegacjami: dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Łukawcu, Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielami Sportowców oraz Ochotniczej Straży Pożarnej uroczyście odśpiewaliśmy Hymn przy Pomniku Pamięci poświęconym poległym w obu wojnach żołnierzom i mieszkańcom Łukawca. Delegacje złożyły również kwiaty i znicze. W dalszej części programu udaliśmy się do  budynku Zespołu Szkól w Łukawcu, by wysłuchać przygotowanego montażu słowno-muzycznego przez nasze dzieci młodzież. Tradycyjnie już po raz 12 śpiewaliśmy pieśni i piosenki patriotyczne z Zespołem Łukawianie.

Pamiętając o przeszłości patrzmy w przyszłość, bo „pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość. (…) a naród, który nie zna swej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.” Jan Paweł II

Tekst: Agnieszka Rogala