Wielka Sobota to dzień zadumy i trwania w nadziei oczekując najważniejszej prawdy w wierze chrześcijańskiej – Zmartwychwstania Jezusa.

W naszej parafii uroczystości zaczęły się o godzinie 20.00 od poświęcenia ognia i paschału. Po procesyjnym wniesieniu paschału do kościoła ks. Andrzej Sołtys odśpiewał Orędzie Wielkanocne. Następnie nastąpiła Liturgia słowa która w tę świętą noc jest bardzo rozbudowana. Czytania przypominają historię zbawienia począwszy od stworzenia świata, poprzez wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej, aż do zmartwychwstania Jezusa. Po homilii, którą wygłosił ks. Waldemar Cisło nastąpiła liturgia chrzcielna obejmująca poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń składanych przy chrzcie oraz pokropienie wodą święconą. Całą uroczystość zakończyło błogosławieństwo wielkanocne.