Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, które prowadził prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. Jacek Goleń dobiegły końca. Hasłem, przyświecającym naszym rekolekcjom były słowa: „Bóg Miłosierny działa w naszym życiu”. 

Jesteśmy wdzięczni rekolekcjoniście za każde ofiarowane nam słowo, za modlitwę i wiarę w nasze nawrócenie. Podczas rekolekcyjnych spotkań modliliśmy się o ocalenie w nas ziarna, którym były wysłuchane kazania i konferencje. Módlmy się nadal o dobre owoce tych rekolekcji.