W tę drugą Niedzielę Adwentu, Kościół stawia nam przed oczy postać Jana Chrzciciela, jako światło na naszej własnej drodze nawrócenia. Jego potężny głos pragnie zbudzić nasze sumienia z duchowego letargu.

„Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2)

Nawrócenie, o którym mówi Ewangelia, nie jest jakimś czynem zewnętrznym, a poważnym wysiłkiem, który należy podejmować każdego dnia, przede wszystkim w naszych wnętrzach. Jest pracą, która wymaga nieustannej walki przeciwko grzechowi, po to abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Bóg. I chociaż droga nawrócenia nie jest często łatwa, nie należy ulegać zniechęceniu.

Nie dajmy się rozproszyć przez światowy zgiełk, który oferuje nam rzeczy nic nie znaczące zamiast Boga. Starajmy się natomiast pobudzić pragnienia i zapał naszych serc razem z Sercem Matki Najświętszej w oczekiwaniu na przyjście Jezusa.

Maryjo, pełna łaski, obdarowana tak bogato przez Boga, udzielaj nam łask, które Twój Syn przygotował dla nas na ten czas Adwentu, na czas naszego spotkania się z Nim. Amen.