Historia:

      Historię Parafii rozpoczyna dzień 12 września 1977r. W tym dniu ks. bp Tadeusz Błaszkiewicz poświęcił nowy budynek mieszkanki Łukawca Pani Zofii Gaweł, który właścicielka przeznaczyła na kaplicę. Opiekunem tego punktu duszpasterskiego ks. bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz Diecezji Przemyskiej, mianował  ks. Kazimierza Burego. W tym dniu po nabożeństwie, ludzie wyburzyli w połowie budynku mieszkalnego ściany działowe i strop, aby rozpocząć sprawowanie liturgii dla mieszkańców tej wsi. Prace trwały całą noc. Ks. Kazimierz Bury zamieszkał na piętrze w lewej części budynku, która nie została zburzona.

   Już 15 września 1977r. na miejsce przyjechali funkcjonariusze SB i Urzędu Gminy, aby założyć plomby na wewnętrznych ścianach budynku zabraniając wykonywania jakichkolwiek prac. Mimo zakazu prace adaptacyjne trwały dalej. Mieszkańcy licznie gromadzili się na Mszach św. i od października  na Nabożeństwach Różańcowych. Przez kilka tygodni trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. W ramach obchodów 600-lecia istnienia Diecezji Przemyskiej,  ks. bp Stanisław Jakiel w październiku 1977r. odprawił w nowej kaplicy w Łukawcu Mszę św. Mimo zakazów i gróźb ze strony władz kaplica wciąż spełniała swoją funkcję. Ks. Kazimierz Bury z ludźmi wyposażyli kaplicę w potrzebne sprzęty, ołtarz, szaty i naczynia liturgiczne, stacje Drogi Krzyżowej. Mieszkańcy myśleli o samodzielnej parafii w Łukawcu . Stało się to 21 lipca 1978r. Ks. bp Ignacy Tokarczuk dekretem biskupim powołał samodzielny ośrodek duszpasterski przez odłączenie wsi Łukawiec z parafii Łąka. W dniu 6 sierpnia 1978r. Ks. infułat Jan Stączek, dziekan dekanatu Rzeszów i ks. Władysław Kopociński, proboszcz parafii Łąka, dokonali aktu instalacji ks. Stanisława Jezierskiego na stanowisko proboszcza parafii w Łukawcu. Część mieszkańców Łukawca nie była zadowolona  z istnienia nowej parafii (głównie mieszkańcy Łukawca Dolnego).

     Wobec kłótni i sporów wśród mieszkańców wioski ks. bp Ordynariusz polecił ogłosić plebiscyt w sprawie przynależności do parafii.  Do 15 września 1978r. w kancelarii parafii Łąka zapisało się 240 rodzin tj. trochę mniej niż połowa numerów całej wioski. W ten sposób parafia w Łukawcu ocalała mając około 1000 wiernych.

     Powołanie parafii w Łukawcu zbiegło się z najważniejszym wydarzeniem w życiu całego Kościoła powszechnego, z wyborem kard. Karola Wojtyły na papieża. Parafianie w hołdzie dla papieża Jana Pawła II postanowili na bazie dotychczasowej kaplicy wybudować nowy kościół.

     30 listopada 1978r. o. Izydor Chmiel OFM przywiózł z Rzymu dla parafii w Łukawcu relikwie Krzyża Św. z dokumentem potwierdzającym ich autentyczność. 16 grudnia 1978r. odbyły się pierwsze rekolekcje parafialne i rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po domach parafii. Powstała pierwsza wspólnota parafialna – Róże Żywego Różańca.

     Od 17 kwietnia 1979r. rozpoczęły się prace budowlane przy budowie  nowego kościoła na bazie budynku mieszkalnego. Mimo zakazu władz, prace trwały nadal i we wrześniu tego roku nowy budynek kościoła został przykryty dachem.

     21 maja 1981r. rozpoczęła się wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Ignacego Tokarczuka, a kontynuował ją ks. bp Bolesław Taborski. W czasie tej wizytacji nastąpiło uroczyste poświęcenie dzwonów, które otrzymały imiona: Maria, Stanisław i Jan Paweł II. W maju 1982r. zostaje wykonane presbiterium, w którym na  centralnym miejscu umieszczono krzyż z wizerunkiem Chrystusa, wyrzeźbiony przez Zygfryda Grossa.

     Od 23 do 30 października 1982r. w parafii odbywają się pierwsze Misje św. Na ich zakończenie został postawiony pamiątkowy  Krzyż przed kościołem. 8 maja 1983r. został poświęcony krzyż  i miejsce pod cmentarz parafialny przez ks. infułata Jana Strączka.

     6 września 1983r. Wydział Wyznań zatwierdził parafię Łukawiec wraz z proboszczem w osobie ks. Stanisława Jezierskiego. 13 listopada 1983r. ks. bp Ignacy Tokarczuk dokonał konsekracji kościoła parafialnego p.w. Miłosierdzia Bożego i złożył  w ołtarzu relikwie św. Biskupów i Męczenników: Wojciecha i Stanisława. Ustalił odpust parafialny ku czci   Bożego Miłosierdzia na pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W 1985r. odbył się pierwszy odpust w parafii Łukawiec, sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. dziekan Walenty Bal.  W czerwcu 1985r. rozpoczęto prace przy budowie plebanii. 19 maja 1986r. odbyła się wizytacja kanoniczna prowadzona przez ks. bp. Bolesława Taborskiego. 26 grudnia 1986r. miała miejsce pierwsza w historii parafii uroczystość prymicyjna ks. Krzysztofa Dubiela pochodzącego z parafii. W 1987r. powstała z inicjatywy ks. proboszcza schola, którą sam kierował.

     30 października 1988r. ks. bp Stefan Moskwa dokonał poświęcenia nowo wybudowanej plebanii. W maju 1990r. rozpoczęły się prace przy budowie kaplicy cmentarnej, która została poświęcona przez  ks. bp Kazimierza Górnego 1 grudnia 1992r. w czasie wizytacji kanonicznej. Od 24 października do 1 listopada 1992r. przeprowadzone zostały Misje św. przez oo. Redemptorystów.  15 listopada 1992r. rozpoczął działalność Zespół Charytatywny “Caritas”. 6 czerwca 1993r. odbyła się uroczystość prymicyjna ks. Waldemara Cisło, który ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie. 24 września 1995r. rozpoczęło swoją działalność Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci.  W marcu 1996r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 24 stycznia 1997r. rozpoczęła działalność kolejna grupa duszpasterska parafii: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W dniach 14-15 maja 1997r. odbyła się wizytacja kanoniczna parafii przez ks. bp Edwarda Białogłowskiego. 30 sierpnia 1998 r. Łukawska parafia obchodziła uroczyście 20-lecie swojego istnienia. Uroczystość Jubileuszowa- Dziękczynna za 20 lat istnienia parafii w Łukawcu odbyła się z udziałem ks. bp Edwarda Białogłowskiego. 12 lutego 2000r. miało miejsce nawiedzenie obrazu Miłosierdzia Bożego (diecezjalna Intronizacja). Obraz przekazany był z parafii Terliczka, a 13 lutego 2000r. został odwieziony do parafii Łąka. 11 czerwca 2000r. w Kościele parafialnym w Łukawcu odprawił Mszę św. prymicyjną ks. Tomasz Nowak. 20 czerwca 2000r. zostały sprowadzone do parafii relikwie S. Faustyny.

     Na początku 2001r. na rozpoczęcie nowego tysiąclecia rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego po wszystkich rodzinach naszej parafii. 13 października 2001r. rozpoczęcie peregrynacji obrazu M. B. Częstochowskiej w diecezji rzeszowskiej. Parafia Łukawiec przygotowała się do Nawiedzenia obrazu poprzez Misje św. w dniach 1-7 grudnia 2001r. i rekolekcje przed samym Nawiedzeniem. 16 lipca 2002r. Jasnogórski Obraz przywieziony był z Terliczki. W uroczystościach tych wziął udział ks. bp. Kazimierz Górny. Po trwających dobę  uroczystościach i czuwaniach modlitewnych obraz został przekazany parafii Łąka. Jako dar od parafian za łaskę nawiedzenia obrazu  została zakupiona  figura M. B. Niepokalanej (odlew z brązu) i ustawiona na cokole z piaskowca przed Kościołem. Poświęcenia figury 13 maja 2003r. dokonał ks. bp. Edward Białogłowski. 30 maja 2004r. odbyła się uroczystość prymicji ks. Grzegorza Ząbka. 12 kwietnia 2005r.  odbyła się Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadził ks. bp. Edward Białogłowski. W miesiącu sierpniu, wrześniu i październiku  2006r. została rozbudowana Kaplica cmentarna, która została poświęcona przez ks. prałata Stanisława Słowika w uroczystość Wszystkich Świętych tego samego roku. 8 grudnia 2007r. odbyło się nawiedzenie relikwii bł. Karoliny Kózkówny. 17 marca 2011r. wizytację kanoniczną przeprowadził ks. bp. Edward Białogłowski.

     W sierpniu 2011r.  parafianie pożegnali po długich latach duszpasterzowania proboszcza ks. kan. Stanisława Jezierskiego.

     25 sierpnia 2011r. dekretem ks. bp. ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego na proboszcza parafii p/w Miłosierdzia Bożego w Łukawcu został mianowany ks. kan. mgr. lic. Krzysztof Wymazała.  Posługę kościelnego od 28 sierpnia 2011r. zaczął pełnić Pan Wiesław Porada.

     Z chwilą objęcia parafii nowy proboszcz przystąpił do prac porządkowych i remontowych w kościele i na plebani. Prace porządkowe w kościele  rozpoczęły się od pomalowania jego wnętrza, czyszczenia boazerii i witraży, remontu instalacji elektrycznej, przerobienia centralnego ogrzewania, wyremontowania łazienki i całej zakrystii, wymiany zniszczonego daszku nad wejściem. Zostały wykonane i zamontowane ławki na chórze  oraz dostawiono dodatkowe ławki w tylnej części kościoła. Na plebani zostały odmalowane wszystkie pomieszczenia, wyremontowano łazienki i kuchnię, wymienione zostały schody wejściowe oraz wykonano odwodnienie budynku. Jednocześnie trwały prace porządkowe na cmentarzu. Zgodnie z poleceniem Sanepidu został wyburzony istniejący śmietnik, a kontenery przeniesione zostały na  inne miejsce, obok wybudowanego nowego śmietnika. Teren został wyrównany i na parking nawieziono kamień. W III piątek listopada 2011r. podczas Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia został poświęcony nowy obraz Pana Jezusa Miłosiernego przez ks. dziekana Stanisława Koguta – proboszcza parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach i umieszczony w prezbiterium. W miesiącu lutym 2012r. powstała grupa apostolska rodzin – Katolickie Stowarzyszenie Rodzin, którą utworzyło 8 rodzin z parafii. 27 kwietnia 2012r. podczas Mszy św. koncelebrowanej przez ks. bp ordynariusza Kazimierza Górnego młodzież z parafii i parafii Łukawiec Dolny, Łąka i Trzebownisko przyjęła sakrament Bierzmowania. W miesiącu maju 2012r. zostały przeprowadzone prace porządkowe i poszerzona działka na której stoi kościół od strony północnej, wykonano nowe ogrodzenie, przez co kościół zyskał dogodne obejście wokół świątyni. W czerwcu 2012r. na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czasie procesji wokół kościoła został poświęcony nowy Krzyż Misyjny, który został umieszczony na miejscu zniszczonego Krzyża. W czerwcu  została wykonana nowa elewacja budynku gospodarczego. W lipcu 2012r. został wykonany kapitalny remont ogrodzenia kościoła. We wrześniu tego roku została ułożona kostka brukowa przy kościele od strony północnej. W październiku i listopadzie 2012r. trwały prace porządkowe wokół plebanii, wykonano ogrodzenie i zostały wykonane nowe miejsca parkingowe dla pożytku wiernych.

     Parafia cieszy się obecnością dzieci i młodzieży na nabożeństwie liturgii Mszy św. oraz ich aktywnym udziałem w pracy duszpasterskiej.