Diecezja: rzeszowska
Dekanat: Rzeszów – północ
Terytorium: Łukawiec
Gminna: Trzebownisko
woj. podkarpackie
 
Proboszczem parafii p/w Miłosierdzia Bożego w Łukawcu jest
Ks. dr Marek Chorzępa
 
 

Odpust parafialny:  I niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim
 
III piątek każdego miesiąca: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
 
I sobota miesiąca – zmiana tajemnic różańcowych
III niedziela miesiąca – godz. 10:30 – Msza Święta z udziałem młodzieży
IV niedziela miesiąca – godz. 10:30 – Msza Święta z udziałem dzieci i ich rodziców
 
 
Liczba parafian:
-mieszkańców: 971
-wiernych: 946
 
Powołania z parafii:
Ks. Waldemar Cisło
Ks. Grzegorz Ząbek
 
 
Sprawozdanie za rok 2013    
 
1. Ważniejsze wydarzenia parafialne:

- 25 stycznia ruszyła parafialna strona internetowa.

- Od lutego ks. Marek Chorzępa służy pomocą i swoim doświadczeniem naszej wspólnocie parafialnej w pracy duszpasterskiej.

- W dniach od 1 do 6 marca w naszej parafii przeżywaliśmy Misje Święte, które prowadził ks. Zbigniew Góra, a ich temat był: „Prawdy wiary fundamentem życia chrześcijańskiego”.

- 7 kwietnia z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego odbył się odpust parafialny. Uroczystość ta poprzedzona była 9-dniową Nowenną do Miłosierdzia Bożego i 3-dniową adoracją Najświętszego Sakramentu.

- Od 17 lutego do 14 kwietnia odbył się w kurs przedmałżeński, w którym uczestniczyło 44 osoby z naszej i sąsiednich parafii.

- 20 kwietnia w kościele parafialnym w Łukawcu Dolnym młodzież naszej parafii (10 osób) przyjęła Sakrament Bierzmowania.

- 3 maja w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 15 dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej przyjęło I Komunię Świętą.

- Z początkiem sierpnia zawiązała się w naszej parafii Akcja Katolicka licząca 10 osób.

- 24 sierpnia na terenie naszej parafii, na boisku obok Zespołu Szkól w Łukawcu odbyły się Gminne Dożynki. Uroczystą Mszę św. w koncelebrze księży z dekanatu odprawił ks. bp. ordynariusz Jan Wątroba.

- Od 13 XI jest czynna parafialna biblioteka.

 2.     Prace gospodarcze:

- W m-cu maju i czerwcu trwały prace przy utwardzaniu i wyplantowaniu parkingu na cmentarzu wokół śmietnika.

- W m-cu lipcu zostały wymienione okna w górnej części plebanii.

- W m-cu lipcu zostały ukończone prace przy utwardzaniu poszerzonej części głównego parkingu przy kościele, została ułożona tam betonowa kostka, a w m-cu wrześniu został tam położony asfalt.

- W m-cu październiku został wykonany daszek nad wejściem głównym do kościoła zabezpieczający wiernych przed spadającym śniegiem i soplami zimą.

3.     Wyjazdy parafialne:

- 20 lutego odbyła się parafialna wycieczka dzieci i młodzieży do Regietowa na kulig.

- Od 14 do 17 lipca została zorganizowana oaza młodzieży naszej parafii w Beskid Niski.

- 13 VIII odbyła się parafialna pielgrzymka do Wieliczki.

 
Dane statystyczne parafii za 2013 rok:
 
- liczba chrztów dzieci:  – 11 (8 chłopców i 3 dziewczynki)
- liczba I komunii św.:   – 15
- liczba bierzmowanych: – 10
- liczba ślubów: – 3
- liczba wygłoszonych zapowiedzi przedślubnych: – 11
- liczba pogrzebów: – 10 (3 mężczyzn i 7 kobiet)
- liczba rozdanych Komunii św.: – 34900