Postać Świętego Mikołaja znana jest prawie wszystkim. Ów święty już od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci swoich rodziców, chętnie dzielił się pozostawionym majątkiem z potrzebującymi, służąc pomocą, a także hojnie obdarowując biednych i ubogich, a szczególnie dzieci.

Św. Mikołaj pamiętał również i o naszej wspólnocie parafialnej, nawiedzając ją 3 grudnia 2023r. po Mszy św. o godz. 14.00 przynosząc upominki dla naszych najmłodszych parafian. Wizyta Mikołaja napełniła radością wszystkie dzieci, które na koniec spotkania mogły zrobić sobie również pamiątkowe zdjęcie z naszym niezwykłym Gościem.

fot. Natalia Porada