12 listopada br. Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łukawcu świętował 30-lecie swojej działalności. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Piotra Potyrały, dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Podczas homilii ks. Piotr przypomniał fundamentalne znaczenie dla naszego zbawienia postawy miłosierdzia przejawiającej się  w codziennym niesieniu pomocy potrzebującym.

We wspólnej modlitwie dziękowaliśmy wszystkim zaangażowanym i wspierającym działalność Caritas za ich wieloletnią służbę wobec „maluczkich i ubogich”  oraz wypraszaliśmy łaskę wrażliwej miłości dla wszystkich parafian.

Na zakończenie członkowie jubileuszowego Parafialnego Zespołu Caritas otrzymali z rąk ks. Piotra Potyrały dyplom wdzięczności za wkład wniesiony w umacnianie działalności charytatywnej Caritas z błogosławieństwem Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby.