1. Bardzo dziękuję tym, którzy w tygodniu podjęli posługę sprzątania naszego kościoła, za ich pracę oraz za ofiarę. O podjęcie posługi sprzątania w następnym tygodniu proszę rodziny: Surowców, Golców, Lęcznarów, Orzechów, Barszczowskich.
  2. Różaniec przed sumą 24 kwietnia poprowadzi Róża pani Janiny Drzał.
  3. Dzisiaj w naszej parafii na wszystkich Mszach Świętych przeprowadzana jest składka inwestycyjna. Serdeczne Bóg Zapłać za ofiarność.
  4. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania Liturgii Triduum Paschalnego i do pięknego jego przeżycia: Ks. Andrzejowi i Ks. Tomaszowi za wspólną modlitwę i głoszone Słowo Boże, Panu Organiście, Panu Kościelnemu, Ministrantom i Lektorom, Scholi i psałterzystkom; paniom Agnieszce Rogali, Oktawii Gołąb, Jolancie Wojewódce, Agnieszce Stróż, Teresie Głowiak i panom Adamowi Misiowi i Zbigniewowi Rydzowi za pomoc w przygotowaniu dekoracji świątecznych i liturgicznych. Panu Andrzejowi Pudło dziękuję za modernizację oświetlenia bocznych ołtarzy. Dziękuję pewnej rodzinie za ufundowanie Paschału. Panu Mariuszowi Więckowi i wszystkim panom, którzy podjęli nocne dyżury przy Grobie Pańskim. Dziękuję naszym strażakom, którzy podjęli wartę honorową przy Grobie Pańskim. Wszystkim, którzy adorowali Pana Jezusa w Ciemnicy i w Grobie w dzień i w nocy, oraz wszystkim tym, którzy modlili się z nami słuchając transmisji serdeczne Bóg Zapłać. Niech Zmartwychwstały Jezus wynagrodzi każdy trud i zaangażowanie swoim błogosławieństwem.
  5. We wtorek i w środę na Mszę św. i spotkanie zapraszam dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej.
  6. W piątek o godz. 19.00 w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Łukawcu Dolnym odbędzie się spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
  7. W sobotę na godz. 11.00 zapraszam na spotkanie ministrantów.
  8. II Niedziela Wielkanocna, Niedziela Miłosierdzia Bożego. Nasz Odpust Parafialny. Msze św.: o godz. 7.30, uroczysta suma z procesją z Najświętszym Sakramentem, podczas której poświęcimy na chwałę Bożą nasze organy, o godz. 10.30, i ostatnia o 14.00.
  9. Na uroczystą sumę odpustową zapraszam wszystkie grupy i organizacje działające na terenie naszej parafii. Zapraszam OSP z pocztem sztandarowym, KGW, Zespół Łukawianie, Akcje Katolicką, KSM, Oazę i świętującą Caritas
  10. II Niedziela Wielkanocna jest również świętem patronalnym Caritas, także naszego Parafialnego Zespołu Caritas i Szkolnego Koła Caritas. Wraz z całym Kościołem w Polsce tego dnia rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. W tym roku dzień ten będzie obchodzony jako DZIEŃ DOBRA. Po wszystkich Mszach Świętych zbierać będziemy datki do puszek, które zostaną  przeznaczone na potrzeby Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
  11. 1 maja kościół pw. Św. Józefa na Staromieściu zostanie ogłoszony Diecezjalnym Sanktuarium Św. Józefa. Od 25 kwietnia trwać będą przygotowania duchowe do tej uroczystości. Nasza parafia została zaproszona na Staromieście na Mszę św. 26 kwietnia (wtorek) na godz. 18.00. Tego dnia Msza św. w naszym kościele będzie o godz. 7.30, a wieczorem obyśmy jak najliczniej zgromadzili się przed figurą św. Józefa na Staromieściu.

 

Intencje mszalne (19 kwietnia – 24 kwietnia):

 

wtorek (19 kwietnia) – godz. 18.00: 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pewnej rodziny;

+ Witold Stelmaszczyk – (greg. 18);

+ Maria Kuras – int. od chrześnicy Jadwigi;

+ Mieczysław Wiercioch – int. od rodziny Pietraszków;

środa (20 kwietnia) – godz. 18.00: 

+ Aniela Michałek – w rocznicę śmierci;

+ Witold Stelmaszczyk – (greg. 19);

+ Maria Kuras – int. od rodziny Poźniaków;

+ Mieczysław Wiercioch – int. od rodziny Pietraszków;

czwartek (21 kwietnia) – godz. 18.00: 

+ Wojciech, Antonina i Józef Miś;

+ Witold Stelmaszczyk – (greg. 20);

+ Maria Kuras – int. od rodziny Kozdroniów;

+ Mieczysław Wiercioch – int. od rodziny Pieczonków;

piątek (22 kwietnia) – godz. 18.00:

+ Marek Miś;

+ Witold Stelmaszczyk – (greg. 21);

+ Maria Kuras – int. od Elżbiety i Zbigniewa Ząbków;

+ Mieczysław Wiercioch – int. od rodziny Śliżów;

sobota (23 kwietnia) – godz. 18.00:

+ Albina Tomasik;

+ Witold Stelmaszczyk – (greg. 22);

+ Maria Kuras – int. od rodziny Dudów;

+ Mieczysław Wiercioch – int. od rodziny Orzechów i Głowiaków;

niedziela (24 kwietnia):

7.30+ Izabela – w 1 rocznicę śmierci;

10.30 – 1) W intencji parafian; 2) W int. Klaudii i Michała – dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia;

14.00O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla rodziny Ślęzaków;

+ Witold Stelmaszczyk – (greg. 23);

+ Maria Kuras – int. od rodziny Ziembów;

+ Mieczysław Wiercioch – int. od rodziny Ozgów;