Maryjo, Niepokalana Matko Miłosierdzia.

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,
wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.
Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie.

Tym, którzy się dobrze mają – wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie, a tym, co żyją w zgodzie – wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku; tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze, a tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych. Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków.  Amen 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i Ofiarodawcom życzę,
aby Święta Bożego Narodzenia pozwoliły Wam doświadczyć w swoich rodzinach
Miłości i Pokoju, których źródłem jest sam Bóg.

Niech Jezus, który nieustannie jest gotowy, aby do nas przychodzić,
obdarza Was wszystkim, co najlepsze i najpiękniejsze.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Ksiądz Proboszcz
Marek Chorzępa