Czcigodny Księże Proboszczu

Z okazji 25 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za wszelkie dobro i budowanie wśród nas jedności. Za zaangażowanie, pomoc i życzliwość. Za cierpliwe i wytrwałe kształtowanie naszych postaw i sumień. Za zbliżanie nas do Boga i pogłębianie naszej wiary poprzez głoszone słowo i radosną obecność. Za odkrywanie przed nami daru Eucharystii jako źródła siły, mocy i światła w naszym codziennym życiu.

Niech dobry Bóg obdarza Księdza obfitością swoich łask, zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Niech Duch Święty wypełnia Twoje serce, a łaska Boża towarzyszy Ci nieustannie.

Z darem modlitwy…

Wdzięczni Parafianie

 

Msza Święta w intencji dostojnego Jubilata będzie sprawowana 30 maja 2021r. o godz. 14.00