Niedziela Palmowa

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy Wielki Tydzień, w którym obchodzi się pamiątkę Męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ten dzień, który jest wspomnieniem uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, wprowadził nas w Święte Triduum Paschalne.

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z liturgią Wigilii Paschalnej są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne.  To dar Kościoła, który pozwala zanurzyć się w tajemnicę Bożej miłości i miłosierdzia. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w Jerozolimie. Wielkoczwartkową homilię wygłosił ks. Andrzej Sołtys. W tym dniu, który jest również świętem kapłanów, przedstawiciele grup parafialnych złożyli życzenia ks. Proboszczowi oraz kapłanom gościnnie posługującym w naszej parafii.

Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Krzyża – dzień męki i śmierci Chrystusa. W ciszy i skupieniu rozmyślaliśmy nad męką swojego Pana i Oblubieńca, adorując krzyż. Liturgii Męki Pańskiej, przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił ks. Tomasz Bąk.

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Ze względu na obostrzenia, w tym roku w  naszym kościele święcenie pokarmów miało miejsce na placu kościoła.

Wigilia Paschalna

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, jest to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. W niej dokonało się przejście ze śmierci do nowego życia, przez zmartwychwstanie.

Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Proboszcz. W swoim słowie skierowanym do wiernych mówił o tęsknotach, pragnieniach, potrzebach, które jest w stanie zaspokoić nie współczesny świat, a tylko Jezus. Tylko On potrafi uspokoić nasze serca, dać moc wiary nadziei i miłości. Tylko Zmartwychwstały Chrystus może poprowadzić Cię z ciemności do światła, z rozpaczy do wiary, ze zwątpienia do nadziei i ze śmierci do życia.