Słowo rekolekcje znaczy tyle co zbierać na nowo, powtórnie, a czas rekolekcji ma na celu pogłębić naszą wiarę. Tak więc i w tym roku po raz kolejny podjęliśmy nasze chwile skupienia, by przypomnieć sobie lub odkryć na nowo to, co Bóg ma nam do powiedzenia przez usta rekolekcjonisty.

Tegoroczne nauki w naszej wspólnocie poprowadził ks. Bartłomiej Sobierajski. Przypomniał nam, iż patronem roku liturgicznego jest św. Józef, którego osoby dotyczyły również nasze rozważania.

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Cały cykl nauk opierał się na liście Ojca św. „Patris corde” (ojcowskim sercem), gdzie przedstawionych zostało 7 różnych określeń św. Józefa. Rozważaliśmy nad: ojcem umiłowanym, ojcem czułym, ojcem posłusznym, ojcem przyjmującym, ojcem z twórczą odwagą, ojcem – człowiekiem pracy, ojcem w cieniu.

W czasie trwania naszych rekolekcji przypadło również wspomnienie liturgiczne św. Józefa.  W tym dniu w naszej parafii z inicjatywy katechetki Alicji Miś, 5 róż różańcowych żon rozpoczęło modlitwę za mężów. Od 19 marca do 8 grudnia codziennie żony będą odmawiać dziesiątek Różańca św. w intencji swojego męża. W imieniu wszystkich kobiet skupionych w powstałych różach, pani Alicja Miś uroczyście odczytała Akt zawierzenia Matce Bożej i Jezusowi.

Na zakończenie naszych ćwiczeń duchowych przedstawiciele naszej wspólnoty, w osobach Marzeny Pasierb i Antoniego Chmiela złożyli słowa podziękowania dla Rekolekcjonisty.

 

Tekst: Agnieszka Rogala