Drodzy Parafianie

Wkroczyliśmy w kolejny Rok – czas nadziei, ale i niepokoju.
Z całego serca życzę Wam zdrowia, pokoju w sercu, niezłomnej wiary, ogromu
miłości i ludzkiej życzliwości.
Obyśmy razem cieszyli się bliskością i miłością Boga oraz w zdrowiu i radości
doświadczali piękna tego świata.
Nadzieje, które wraz z nadejściem Nowego Roku pojawiły się w Waszych sercach, niech się ziszczą. Niech to będzie dobry i piękny czas.

Każdego dnia niech dobry Bóg rozpromienia Swe Oblicze nad Wami
i obdarza Was swoim błogosławieństwem.

Błogosławionego Nowego Roku 2021

Ks. Proboszcz
Marek Chorzępa