„Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, z dobroci Boga świat odradzająca
tonami zboża, chlebnymi kłosami, wstęgami rzeki wonnymi lasami
Bądź pozdrowiona”

 

15 sierpnia o godz. 10.30 w Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w 100 rocznicę „Cudu nad Wisłą” świętowaliśmy nasze parafialne dożynki, święto chleba i tych, którzy go współtworzą. Przez wspólną modlitwę wierni dziękowali Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach i prosili o dalszą opiekę Matki Bożej.

Parafianie, jak co roku przynieśli tego dnia do ołtarza chleb – dzieło ciężkiej pracy tutejszych rolników, miód – owoc pracy pszczół, oraz wino. Poprzez wspaniałe wieńce żniwne oraz bukiety z kwiatów i ziół uczcili Matkę Bożą w tajemnicy Wniebowzięcia.

W czasie kazania, które wygłosił ks. Maciej Gierula przywołał znaczenie bitwy pod Warszawą, która zatrzymała nawałnicę bolszewicką. W ten sposób to zwycięstwo dzięki ofiarności polskich żołnierzy zostało zaliczone do bitew mających decydujący wpływ na bieg historii świata. Skierował również słowa uznania do parafian za podtrzymywanie tradycji przygotowywania i święcenia wieńców, które są symbolem wdzięczności wobec Bożej Opatrzności.

Na zakończenie ks. Proboszcz poświęcił przyniesione wiązanki kwiatów, ziół i zbóż oraz złożył podziękowania za włączenie się w organizację tej uroczystości, a zwłaszcza tym, którzy przygotowali piękne wieńce.