Boże Ciało – to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, święto które jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy i przeistoczenia chleba w Ciało, a wina w Krew Jezusa Chrystusa.

W dniu 11 czerwca, o godz. 10.30 i w naszym kościele parafialnym odbyły się tradycyjne obchody tej uroczystości. Po mszy świętej wierni udali się drogą w stronę cmentarza do wcześniej pięknie przygotowanych ołtarzy.

Uroczysty charakter procesji nadały dzieci sypiące kwiatki, strażacy niosący sztandar, Koło Gospodyń wiejskich, zespół Łukawianie w barwnych strojach ludowych oraz wierni śpiewający pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Na koniec uroczystości ksiądz proboszcz serdecznie podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w procesji, a szczególnie tym, którzy przygotowali ołtarze i włączyli się czynnie do udziału w uroczystości.