Wigilia Paschalna jest szczytem całego Triduum Paschalnego. To najważniejsza – Święta Noc, w której Kościół czuwa oczekując zmartwychwstania Chrystusa. W naszej parafii rozpoczęliśmy te szczególne obchody o godz. 20:00 jednak  bez udziału wiernych.

Na liturgię Wigilii Paschalnej składają się cztery części: Liturgia światła z uroczystym odśpiewaniem Orędzia wielkanocnego; Liturgia słowa Bożego z homilią; Liturgia chrzcielna z pobłogosławieniem wody i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz Liturgia Eucharystyczna.

Uroczystościom przewodniczył ks. Andrzej Sołtys, a homilię wygłosił ks. Marek Chorzępa, w której zaznaczył, że Chrystus jako „Światłość Świata” objawia prawdę o człowieku, kim człowiek jest i kim powinien być ze swej natury.

W mocno okrojonym składzie, ale z prawdziwą radością wyśpiewano tej nocy radosne ALLELUJA na cześć Chrystusa, który pokonał grzech i śmierć.