Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Liturgię Męki Pańskiej odprawiono przy obnażonym ołtarzu, tak jak Jezus został odarty z szat podczas swej męki. Modlitwie przewodniczył ks. Marek Chorzępa wraz z asystą liturgiczną. Po homilii, którą wygłosił ks. Andrzej Sołtys nastąpiła adoracja Krzyża, na którym Chrystus dokonał naszego odkupienia. Na zakończenie Liturgii, Jezus Eucharystyczny został przeniesiony do symbolicznego Grobu, gdzie był adorowany przez wiernych do późnych godzin nocnych.