Rodzi się Syn. Rodzi się z Matki w czasie.

 Z Ojca jest Narodzony odwiecznie,

jest Synem Bożym.

Przynosi na świat całą miłość Ojca do człowieka.

W Nim Ojciec daje siebie każdemu człowiekowi,

w Nim zostaje potwierdzone dziedzictwo

każdego człowieka w Bogu.

W Nim zostaje objawiona do końca

przyszłość człowieka

Św. Jan Paweł II

 

Drodzy Parafianie,

Pan jest już blisko!  Jest blisko tego wszystkiego, co nas otacza, całej tej ludzkiej nieporadności, blisko nędzy i bólu, blisko człowieka, którego przecież z miłości za wielką cenę odkupił. A wobec tej bliskości nie można pozostać obojętnym.

Niech Boże Narodzenie nie będzie tylko sentymentalnym świętem, ale czasem prawdziwej radości i pojednania.

Niech znak białego opłatka, będzie symbolem Tego, który Nas przemienia, abyśmy mogli godnie i radośnie zanurzyć się w Jego miłości.

Jezus Chrystus – Wcielono Słowo Boga niechaj zrodzi się w Naszych sercach wypełniając je pokojem. On żadnym sercem nie gardzi. Pozwólmy, aby Jezus działał w nas i przez nas.

Życzę, aby to Misterium spełniało się w Waszym życiu każdego dnia. By Boża miłość zrodzona w żłobie dała Wam siły do pokonywania codziennych trudności  i odnowiła wiarę.

Błogosławionych Świąt życzy

Wasz proboszcz Ks. Marek Chorzępa