1. Bardzo dziękuję tym, którzy w tygodniu podjęli posługę sprzątania naszego kościoła, za ich pracę oraz za zakupione kwiaty. O podjęcie posługi sprzątania w następnym tygodniu proszę rodziny: Bożek, Tereśkiewicz, Bojda, Pokrzywa, Skroban.
  2. Jako pokłosie ostatniego spotkania Rady Parafialnej chciałbym przypomnieć o zasadach odnoszących się do udziału parafian w sprzątaniu kościoła, co jest wyrazem troski o naszą świątynię oraz łączności z parafią. 1) Każdy kto ukończył 70-ty rok życia może czuć się zwolniony z obowiązku, niemniej, jeśli ma takie życzenie, nadal może przychodzić do sprzątania według swojej kolejki. Osoby, które kończą 70 lat i nie będą brać udziału w sprzątaniu, proszę aby to zgłosiły i nie będą już wyczytywane. 2) Jeśli ktoś nie chce utrzymywać łączności z parafią i nie chce być proszony o pomoc w sprzątaniu, proszę aby to zgłosić. Proszę, również, aby zgłosiły się osoby, które są pomijane, a chciałyby zaangażować się w sprzątanie kościoła. 3) Osoby, które w danym tygodniu, z różnych przyczyn, nie mogą przyjść do sprzątania, proszę to zgłosić wcześniej, aby wyznaczyć im kolejkę w innym terminie, albo same mogą się zamienić z osobami, których kolejka wypada w innym tygodniu. 4) Osoby, które z różnych przyczyn nie mogą pomagać w sprzątaniu, mogą indywidualnie poprosić o zastępstwo inne osoby.
  3. Różaniec przed sumą 13 października poprowadzi Róża pani Anieli Michałek.
  4. W miesiącu październiku Nabożeństwo Różańcowe w ciągu tygodnia po Mszy św. o godz. 17.00, w niedziele po Mszy św. o godz. 14.00. W tym tygodniu każdego dnia będziemy się modlić w intencji naszej Ojczyzny.
  5. W tym tygodniu na nabożeństwa październikowe w sposób szczególny zapraszam:

Na poniedziałkowe – młodzież z kl. IV SP

Na wtorkowe – dzieci klasy V SP

Na środowe – dzieci  z kl. VI SP

Na czwartkowe – młodzież kl. VII SP

Na piątkowe – młodzież z kl. VIII

Na sobotnie – członków Parafialnej Caritas

Na niedzielne  – dzieci klasy III SP

  1. W piątek na Mszę św. zapraszam wszystkich ministrantów i lektorów. Kandydatów włączymy do grona ministrantów a starsi otrzymają poświęcone alby.
  2. W sobotę Na Mszę św. i spotkanie po niej zapraszam Parafialny Zespół Caritas.
  3. W niedzielę 13 października przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Przy naszym kościele zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na budowę tzw. „żywego pomnika Jana Pawła II”. Tym żywym pomnikiem jest uzdolniona młodzież pochodząca z niezamożnych rodzin, której udzielana jest pomoc w zdobywaniu wykształcenia. Tego dnia dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła Caritas będą rozprowadzać przy naszym kościele „kremówki papieskie”. Bóg zapłać za ofiarność. 20 października zbiórka do puszek przeznaczona będzie na misje.
  4. Wszystkich, którzy odmawiają Nowennę Pompejańską i tych, którzy chcą się pomodlić, zapraszam dzisiaj na godz. 18.00 na modlitwę różańcową.
  5. Na parkingu za Przedszkolem wystawiony jest kontener na makulaturę. Dochód ze sprzedanej makulatury przeznaczony jest na budowę kolejnej studni w Afryce. Zachęcam do wsparcia tej akcji.
  6. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych, które odbędą się w następną niedzielę, 13 października. Proszę również o okazanie pomocy osobom, które same nie są w stanie udać się do lokalu wyborczego. Do wyborów zachęca nas również abp Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który w swym liście przypomina kilka podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących odpowiedzialności katolików za życie polityczne. „Miłość Ojczyzny – napisał – i odpowiedzialność za dobro wspólne, wymagają od wszystkich korzystania z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności katolików w sprawach publicznych”. List abpa Gądeckiego znajdziemy za ławkami. Zachęcam do lektury.

 

Intencje mszalne (7 października – 13 października):

 

poniedziałek (7 października) – godz. 17.00:

+ Emilia CZEKAJSKA – int. od koleżanek i kolegów z pracy synowej Edyty;

+ Józef Noworól – int. od siostry Danuty z mężem;

wtorek (8 października) – godz. 17.00: 

Dziękczynna za zebrane plony – int. od mieszkających od Kłapówki do kościoła;

środa (9 października) – godz. 17.00: 

Od Róży p. Alfredy Miś – z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla sióstr różańcowych i ich rodzin;

czwartek (10 października) –  godz. 17.00:

+ Katarzyna i Stefan MICHAŁEK;

piątek (11 października) – godz. 17.00:

Od Róży p. Zofii Komorowskiej – z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla sióstr różańcowych;

+ Józef Noworól – int. od Bronisławy Wiercioch z rodziną;

sobota (12 października) – godz. 17.00:

Od Róży p. Stanisława Chmiela – z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla braci różańcowych i ich rodzin, oraz o szczęście wieczne dla zmarłych braci;

+ Józef Noworól – int. od Teresy i Janusza Cisek z rodziną;

niedziela (13 października):

7.30  –   W int. Parafian
10.30  – + Mirosław KOŁODZIEJ;

14.00  – + Maria i Władysław CHMIEL;