Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego – dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. W tym dniu Jezus Chrystus wziął na swe ramiona krzyż i poniósł na nim śmierć dla naszego zbawienia.

Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył ks. Andrzej Sołtys. Licznie zgromadzeni uczestnicy Liturgii zgodnie z tradycją oddali cześć Krzyżowi Jezusa.