Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie.

Również i w naszej parafii odbył się ten tradycyjny obrzęd. Dzieci, młodzież, dorośli i starsi – w sobotnie przedpołudnie licznie gromadzili się w kościele ze swymi koszyczkami. Po modlitwie i pobłogosławieniu pokarmów wierni w większości rozeszli się do domów. Niektórzy aby odpocząć, inni aby dokończyć przygotowania do nadchodzącej Wielkanocy. Byli też i ci, którzy jeszcze na chwilę pozostali w kościele, w zadumie przy Grobie Pańskim.