Tradycją w naszej parafii stało się organizowanie nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicą Łukawca. W piątek, 12 kwietnia, w atmosferze mrocznej ulicy, rozświetlonej latarniami, podążaliśmy za  Jezusem Jego Drogą Krzyżową, wsłuchując się w Jego zaproszenie: „Jeśli kto chce iść za mną , niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje” (Mk 8,34). Możemy uciekać od krzyża, ale możemy też, tak jak Jezus wziąć go na swoje ramiona i spróbować odnaleźć w nim sens i radość życia.

Rozważania  Drogi Krzyżowej przygotowała pani Bożena Ziemba. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli przedstawiciele grup parafialnych oraz organizacji działających na terenie  Parafii.

Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim którzy przygotowali tę uroczystość: Ks. Proboszczowi za przewodniczenie, Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej za bezpieczeństwo podczas przemarszu, Ministrantom i Lektorom, przedstawicielom grób parafialnych: Różom Różańcowych, Caritasowi, Akcji Katolickiej. Szczególne podziękowanie składamy wszystkim naszym Parafianom, którzy uczestniczyli tak licznie w uroczystości.