Czy zmieniło się coś w nas od posypania głowy popiołem? Czy postanowiliśmy zmienić coś w naszym życiu duchowym?

Otwierajmy się na miłość Boga i bliźniego, poszerzajmy swoje serce, wzmacniajmy ducha, ograniczajmy zachcianki ciała… Aby z jeszcze większą radością świętować Zmartwychwstanie naszego Pana – już tylko kilkanaście dni…

Korzystajmy ze wszystkich darów, jakie Kościół daje nam w czasie Wielkiego Postu. Weź udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.