W maju, w naszej parafii rozpocznie się cykl spotkań z wyjątkowymi gośćmi. Pierwszym gościem będzie nasz rodak ks. Waldemar Cisło, który opowie nam o swojej pracy na rzecz pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.

Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu. Następne odbędzie się w czerwcu, a kolejne po wakacjach. O terminach spotkań będziemy informować na bieżąco. Będziemy zapraszać do podzielenia się słowem ciekawych duchownych oraz interesujące osoby świeckie.

Słowo dają, przyjdź i weź. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału.