W Niedzielę Biblijną , 15 kwietnia 2018 roku,  pod hasłem „Weźmijcie Pismo Święte” obchodzony był II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Tegoroczny przedmiot lektury to List św. Pawła Apostoła do Rzymian.

W akcję włączyli się wierni z naszej parafii oraz nasz gość specjalny z Nigerii,  ks. Anthony Umeh. Po popołudniowej Mszy Świętej kilku lektorów odczytało  fragmenty Listu św. Pawła.