We wspólnocie parafialnej kolejny raz przeżywaliśmy Triduum Paschalne, które w liturgii uobecnia najważniejsze tajemnice naszej wiary – Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

W Wielki Czwartek przeżywaliśmy uroczystą Liturgię na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Nie sprawowano Mszy świętej. W ciągu dnia adorowaliśmy Najświętszy Sakrament pozostawiony w ciemnicy. Wieczorem natomiast przeżywaliśmy Liturgię Męki Pańskiej i adorację Krzyża. Najświętszy sakrament został złożony do Grobu Pańskiego.

Wielką Sobotę upamiętniającą zstąpienie Chrystusa do otchłani spędziliśmy w ciszy i zadumie nad Jego śmiercią. To także dzień poświęcenia potraw na wielkanocny stół. Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy o godz. 20.00. Bardzo bogata Liturgia poprzez znaki uobecniała największą tajemnicę naszej wiary, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią.

W niedzielę rano tuż przed pierwszą Mszą świętą, w procesji rezurekcyjnej z wielką radością głosić będziemy światu zmartwychwstanie Chrystusa

Chrystus Zmartwychwstał ! Alleluja!