9 kwietnia br. roku przeżywaliśmy w Kościele Niedzielę Męki Pańskiej zwyczajowo nazywaną Niedzielą Palmową. To dzień, w którym wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Niedziela Palmowa wprowadziła nas w najważniejszy etap Wielkiego Postu – Wielki Tydzień i największe tajemnice wiary.

Podczas wszystkich Mszy Świętych tego dnia były święcone palmy przyniesione przez wiernych do kościoła. Główne uroczystości odbyły się o godzinie 10.30. Msza św. rozpoczęła się od poświęcenia palm na placu przykościelnym i procesyjnym wejściem do kościoła na wspólną liturgię Męki Pańskiej.