Z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Pańskiego 2017, wszystkim Parafianom i Gościom składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich szlachetnych zamierzeń.

Obyście zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest z Wami w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do Was wychodzi, by Wam błogosławić.

Niech Chrystus napełni Wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości. 

Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku!