Rozpoczął się nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Jednocześnie dzisiejszą niedzielą weszliśmy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana.

„Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”

Liturgia Adwentu wzywa nas do czuwania i przygotowania do radosnego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Wzorem dla nas w przeżywaniu Adwentu jest Najświętsza Maryja Panna.

Każdego dnia będziemy odprawiać Roraty. W blasku światła lampionów i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa.

Zachęcamy do licznego udziału wszystkich wiernych, a w szczególności dzieci i młodzież.